• slide_1
  • slide_2
  • slide_3
  • slide_8
  • slide_4
  • slide_5
  • slide_6
  • slide_7

Biegowe 4 Pory Roku

Biegowe 4 Pory Roku

 

 

Zapraszamy na kolejną edycję Biegowych 4 Pór Roku w sezonie 2017! Akademia Biegania Sprint przygotowała dla Was wiele niespodzianek! Pierwszą prezentujemy już dzisiaj! Nowe, atrakcyjne ceny!


 

REJESTRACJA DO CYKLU BIEGOWYCH 4 PÓR ROKU JUŻ OTWARTA!

WWW.REJESTRACJA.AKADEMIABIEGANIA.COM.PL

 

 

REGULAMIN

 

1. Cel zawodów:

 

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

 

- promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;

 

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

 

 

2. Organizatorzy:

 

- Akademia Biegania Sprint;

 

 

 

Współorganizator:

 

- CWZS Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenie Lekkoatletyczne

 

 

 

3. Zasady, Termin i Miejsce

 

 

 

- biegi rozgrywane będą w kalendarzowy, pierwszy dzień każdej pory roku. Jeżeli pierwszy dzień danej pory roku przypadnie w środku tygodnia, biegi będą rozgrywane w najbliższą niedzielę pierwszego dnia wiosny, lata, jesieni, zimy.

 

 

 

Terminy:

 

 

 

Bieg I:

 

- Wiosenne Przebudzenie ( Przełajowy ) dystans 5 km, termin 19 marzec 2017

 

Bieg II:

 

- Sen Nocy Letniej ( Nocny Bieg Uliczny) dystans 10 km, termin 17 czerwiec 2017

 

Bieg III:

 

- ZaDyszka Bydgoska( Przełajowy) dystans 10 km, termin 17 września 2017

 

Bieg IV:

 

- Zimowa Zadymka ( Przełajowy ) dystans 5 km, termin 17 grudnia 2017

 

 

 

Wszystkie biegi rozpoczynać się będą o godz. 11.00 wyjątkiem jest start biegu „Sen Nocy Letniej” którego godziną startu jest 22:00.

 

 

 

- Miejsce: LPKiWMyślęcinek Ulice Miasta Bydgoszcz

 

 

 

4. Zasady uczestnictwa:

 

- w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

 

 

 

- zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

 

 

 

 

 

- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora;

 

 

 

- uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji cyklu: Biegowe 4 Pory Roku i innych imprez i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

 

 

 

5. Zgłoszenia:

 

- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez panel zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.akademiabiegania.com.pl

 

 

 

- rejestracja rozpocznie się 18.12.2016 od godziny 20.00

 

 

 

- zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 14 dni przed zawodami )

 

 

 

- organizator ma prawo do zamknięcia rejestracji oraz możliwości dokonywania wpłat opłaty startowej w dowolnym czasie poprzedzając ten fakt informacją zamieszczoną w aktualnościach na stronie internetowej organizatora przynajmniej 24 godziny przed zakończeniem rejestracji i przyjmowania wpłat opłaty startowej.

 

 

 

- organizator ma prawo do wprowadzenia limitu uczestników biegu w dowolnym czasie, przekazując tą informację za pośrednictwem strony internetowej organizatora.

 

 

 

- po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie, biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 08:30 - 10:30. Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 10:30 z wyjątkiem biegu nocnego którego biuro zawodów w dniu biegu czynne będzie w godzinach od 20 do 21.30

 

 

 

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów lub w miejscu wydawania pakietów startowych. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość;

 

 

 

-informacja o miejscu wydawania pakietów startowych zostanie ogłoszona przez organizatora nie później niż 7 dni przed ich wydawaniem za pośrednictwem strony internetowej www.akademiabiegania.com.pl oraz www.zadyszka.bydgoszcz.pl i na facebooku.

 

 

 

- pakiety startowe nie będą wydawane w dzień startu w biurze zawodów dla zawodników zarejestrowanych internetowym systemem zgłoszeń.

 

 

 

- aby umożliwić osobie trzeciej odbiór pakietu startowego w naszym imieniu - należy wydrukować i wypełnić kartę startową wraz z upoważnieniem ze strony: www.akademiabiegania.com.pl

 

 

 

6. Trasa:

 

- trasa biegów: Wiosenne Przebudzenie, Zadyszka Bydgoska, Zimowa Zadymka prowadzi po LPKiW Myślęcinek po jego leśnych ścieżkach i deptakach.

 

 

 

- trasa biegu: Sen Nocy Letniej przebiegać będzie po ulicach Miasta Bydgoszcz oraz asfaltowych i betonowych deptakach LPKiW Myślecinek

 

 

 

 

 

 

7. Pomiar czasu:

 

- podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego lub numeru startowego w zależności od rodzaju chipa. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;

 

 

 

- chip po biegu trzeba zwrócić organizatorom w przypadku chipa zwrotnego. Jeżeli chip będzie jednorazowego użytku nie trzeba go zwracać organizatorowi.

 

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu netto.

 

 

 

8. Klasyfikacja końcowa:

 

- warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej cyklu Biegowe 4 Pory Roku jest udział we wszystkich 4 biegach cyklu;

 

 

 

- w klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN, oraz kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej:

 

 

 

1. Klasyfikacja indywidualna w biegach:

 

- kategorie OPEN: kobiet i mężczyzn;

 

 

 

- kategorie wiekowe:

 

 

 

K/M 20 ( 20 - 30 lat )

 

K/M 30 ( 30 - 40 lat )

 

K/M 40 ( 40 – 50 lat )

 

K/M 50 ( 50 – 60 lat )

 

K/M 60 ( 60 lat i wzwyż)

 

 

 

- przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu;

 

 

 

- klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w czterech biegach

 

 

 

- punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu:

 

1 miejsce – 1punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd.

 

 

 

- zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając wyniki z czterech startów;

 

 

 

- w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepszy uzyskany czas w biegu na 5 i 10km po zsumowaniu ich.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody:

 

- w kat. OPEN – puchary lub statuetki dla 3 najlepszych zawodników oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców ( miejsce I - III )

 

 

 

- w kat. wiekowych – puchary lub statuetki dla 3 najlepszych zawodników,

 

 

 

- przewidujemy również wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki lub najstarszego zawodnika sklasyfikowanego w całym cyklu;

 

 

 

- nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;

 

 

 

- każdy uczestnik zgłaszający, rejestrujący się i dokonujący opłaty 4 biegów czyli całego cyklu otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzi: koszulka, numer ważny na cały cykl, pamiątkowy medal, po każdym biegu z cyklu

 

 

 

- pakiet startowy każdy zarejestrowany uczestnik na cały cykl Biegowe 4 pory Roku otrzymuje przed pierwszym biegiem, prócz medalu, medal będzie wręczany po każdym biegu osobno.

 

 

 

- puchary, statuetki zostaną wręczone po ostatnim biegu z cyklu,

 

 

 

- Pamiątkowe medale dla uczestników poszczególnych biegów będą wręczone po ukończeniu każdego z czterech biegów.

 

 

 

- Terminy i charakter ceremonii zakończenia cyklu i wręczenia nagród zostaną podane nie później niż miesiąc przed planowanym terminem.

 

 

 

 

10. Zasady finansowania:

 

- opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w panelu zawodnika najpóźniej 14 dni przed zawodami. Cały cykl opłacamy 14 dni przed pierwszym biegiem cyklu Wiosennym Przebudzeniem. Biegi pojedyncze opłacane winny być również na 14 dni przed każdym biegiem.

 

 

 

Opłaty Startowe:

 

- Cykl 4 Biegów z pełnym pakietem startowym 125 zł

 

 

 

- Cykl 4 Biegów bez koszulki 100 zł

 

 

 

- Pojedyncze bieg ( bez pakietu startowego ), opłata on line 35 zł

 

 

 

- Pojedynczy bieg, ( bez pakietu startowego), opłacany w biurze zawodów w dniu startu 50 zł

 

Limit miejsc w dniu zawodów 20.

 

 

 

- opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;

 

 

 

- koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;

 

 

 

- koszty organizacji pokrywają organizatorzy;

 

 

 

 

 

11. Numery startowe:

 

- numery startowe będą stałe, laminowane, numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu całego cyklu Biegowe 4 Pory Roku biegu będzie jego numerem do końca cyklu i obowiązuje na wszystkie biegi cyklu.

 

 

 

- Zgubienie numeru powoduje wystawienie duplikatu. Taka potrzebę trzeba zgłosić do organizatora nie później niż trzy tygodnie przed biegiem.

 

 

 

- Koszt wystawienie duplikatu numeru to 20 zł.

 

 

 

- numery na pojedyncze biegi cyklu Biegowe 4 Pory Roku będą nadawane na każdy bieg osobno. Nie będą one obowiązywać na kolejne biegi.

 

 

 

12. Postanowienia końcowe:

 

- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

 

 

 

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

 

 

 

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

 

 

 

- organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem;

 

 

 

- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

 

 

 

- organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

 

 

 

 

 

- decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

 

 

 

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

 

 

 

- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

 

 

 

- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

 

 

 

- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

 

 

 

- protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

 

 

 

 

 

Organizator

 

Partnerzy